Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi

Przy Gminie działa koszerna, otwarta dla każdego stołówka ze świeżym smacznym jedzeniem przygotowywanym na miejscu pod nadzorem rabina. Na terenie Gminy znajduje się żydowskie ‘przedszkole’, które działa codziennie między 8.00, a 16.00. Dla starszych dzieci co niedzielę organizowane są zajęcia w ramach Szkółki Niedzielnej JDC. Jest tu również piękna mykwa – jedyna w Polsce oddzielna dla kobiet i oddzielna dla mężczyzn. Synagoga, w której modlą się członkowie gminy jest codziennie otwarta dla zwiedzających. Jest również możliwość otwarcia dużej nieczynnej synagogi Reicherów. Gmina organizuje cotygodniowe kolacje i śniadania szabatowe oraz różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące żydowskim świętom. Na bezpłatnych zajęciach z języka jidisz oraz popołudniowych wykładach dotyczących żydowskiego prawa oraz Tory może pojawić się każdy. W planie działalności Gminy jest m.in. otwarcie sklepu koszernego oraz budowa hotelu.

https://www.facebook.com/kehilalodz/