Klub Laudera

Gmina Wyznaniowa Żydowska to nie jedyne miejsce, w którym spotykają się łódzcy Żydzi i osoby zainteresowane judaizmem i kulturą żydowską. Jest również Klub Laudera, w którym obchodzone są święta, odbywają się (nieregularnie) szabatowe nabożeństwa oraz piątkowe kolacje. Klub oferuje również naukę hebrajskiego i prowadzi sprzedaż książek o tematyce żydowskiej.

http://www.magendawid.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=93