Przegląd kina żydowskiego

Kino żydo-wskie

Celem organizacji przeglądu było przybliżenie łódzkiej społeczności żydowskiej i innym łodzianom wątków żydowskich w kinie współczesnym, ze szczególnym naciskiem na filmy nierzadko trudno dostępne dla szerokiej publicznośhttp://www.youtube.com/watch?v=eUgUqeHvsl0ci (dystrybuowane jedynie w kinach studyjnych, niewydane na nośnikach typu DVD itd.). Każdej projekcji towarzyszyła dyskusja o seansie. Celem przeglądu było także przybliżenie i popularyzacja twórców filmowych zajmujących się tematyką żydowską.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracyjnych.

Zobaczcie sami relację: