Szabaton dziennikarski

zaproszenie na szabaton (2)

Celem organizacji I Łódzkiego Szabatonu było stworzenie okazji do integracji młodych przedstawicieli społeczności żydowskich z całej Polski, zapoznanie gości z historią łódzkich Żydów i samego miasta. Na I Łódzki Szabaton składało się wspólne świętowanie Szabatu, nauka, zwiedzanie oraz warsztaty filmowo-dziennikarskie. Warsztaty służyły integracji żydowskiej młodzieży z całej Polski. Przy okazji udało się stworzyć kilka materiałów filmowych przedstawiających ludzi, którzy aktualnie budują w Polsce żydowską tożsamość.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracyjnych.

Zobaczcie sami na „spotkania”: