Fundacja Hatikva

Celem Fundacji Hatikva jest przede wszystkim nawiązanie dialogu oraz upowszechnianie tradycji i kultury polsko-żydowskiej.

Misją Fundacji jest animacja, kultywacja i kreacja nowych obszarów dialogu polsko – żydowskiego, a także upowszechnianie tradycji i kultury społeczności polskich Żydów.

W szczególności Fundacja, poprzez swoje działania, odkrywa i popularyzuje obszary synergii myśli i dokonań społeczności żydowskiej z kulturą polską i kulturami innych nacji historycznej Rzeczypospolitej.

Istotnym polem zaangażowania Fundacji jest tworzenie przedsięwzięć integrujących młodzież polską i izraelską.

https://www.facebook.com/pg/Fundacja-Hatikva-2312225172143787/about/?ref=page_internal